Vaibhav Sansthan
We’re pleased to welcome you to have a glimpse of our organization Vaibhav Sansthan. We are an ISO 9001:2008 certified organization.

Shop By Power

 • 1 Mukhi Rudraksh
Rs.5100/-  Rs.3500/-
 • Shri Shani Raksha Kawach
Rs.2500/-  Rs.1575/-
 • Navratan Sarv Badha Mukti Kawach
Rs.3100/-  Rs.2500/-
 • Sammohini Vashikaran Kawach
Rs.1360/-  Rs.945/-
 • Panchmukhi Hanuman Yantra
Rs.2100/-  Rs.1500/-
 • Shani Hoop
Rs.1100/-  Rs.525/-
 • Swastik Yantra Raj
Rs.3100/-  Rs.2415/-
 • Srivastu Chowki
Rs.3700/-  Rs.3000/-
 • Dhan Laxmi Locket
Rs.1500/-  Rs.1100/-
 • Divya Surya Locket
Rs.1100/-  Rs.1000/-
 • Vashikaran Yantra
Rs.1575/-  Rs.1100/-
 • Hanumat Chowki
Rs.4900/-  Rs.3500/-
 • Ganapati Chowki
Rs.4900/-  Rs.2500/-
 • Baglamukhi Raksha kawach Chowki
Rs.4900/-  Rs.3500/-
 • Vaibhav Laxmi Chowki
Rs.2100/-  Rs.1575/-